Hoa Sen Co .. Ltd

Ngành nghề: Giống & Hạt Giống-Bán Buôn

Địa chỉ: 276Bis Cách Mạng Tháng Tám, P. 10, Q. 3, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 9316010

Fax: 9316505

Bản đồ địa chỉ công ty
Tìm địa chỉ công ty

Các công ty có cùng ngành nghề

Ngành nghề: Giống & Hạt Giống-Bán Buôn
Địa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 8442414 , 8444633 , 9907974
Ngành nghề: Giống & Hạt Giống-Bán Buôn
Địa chỉ: 737/14 Cách Mạng Tháng Tám, P. 6, Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 9703641
Ngành nghề: Giống & Hạt Giống-Bán Buôn
Địa chỉ: 409 Hùng Vương, TT. An Lạc, H. Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 8752032,8750237,8750422,8754244,8776158,8770214
Ngành nghề: Giống & Hạt Giống-Bán Buôn
Địa chỉ: 6 Nguyễn Thành ý, P. Đa Kao, Q. 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 8296299
Ngành nghề: Giống & Hạt Giống-Bán Buôn
Địa chỉ: 60A Lê Quang Sung, P. 2, Q. 6, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 8560931 , 9690931 , 9690932 , 9691563
Ngành nghề: Giống & Hạt Giống-Bán Buôn
Địa chỉ: 58A Lê Quang Sung, P. 2, Q. 6, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 9692182 , 9691485
Ngành nghề: Giống & Hạt Giống-Bán Buôn
Địa chỉ: 58A Lê Quang Sung, P. 2, Q. 6, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 9692182,9691485
Ngành nghề: Giống & Hạt Giống-Bán Buôn
Địa chỉ: 13A Tú Xương, P. 7, Q. 3, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 9325713
Ngành nghề: Giống & Hạt Giống-Bán Buôn
Địa chỉ: 13A Tú Xương, P. 7, Q. 3, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 9325713
Ngành nghề: Giống & Hạt Giống-Bán Buôn
Địa chỉ: Ấp 2, X. Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 7135412,7135107

Sản phẩm khuyến mại, giảm giá