CTY HỒNG HẢI TNHH

Ngành nghề: Gia Vị-Tẩm Ướp

Địa chỉ: Khu Phố 4, TT. Dương Đông, H. Phú Quốc, Kiên Giang

Điện thoại: 846017

Fax: 846017

Bản đồ địa chỉ công ty
Tìm địa chỉ công ty

Các công ty có cùng ngành nghề

Ngành nghề: Gia Vị-Tẩm Ướp
Địa chỉ: Khu Phố 5, P. 4, H. Phú Quốc, Kiên Giang
Điện thoại: 846139
Ngành nghề: Gia Vị-Tẩm Ướp
Địa chỉ: Khu Phố 1, X. Dương Đông, H. Phú Quốc, Kiên Giang
Điện thoại: 846164
Ngành nghề: Gia Vị-Tẩm Ướp
Địa chỉ: Khu Phố 1, X. Dương Đông, H. Phú Quốc, Kiên Giang
Điện thoại: 846128
Ngành nghề: Gia Vị-Tẩm Ướp
Địa chỉ: Khu Phố 1, TT. Dương Đông, H. Phú Quốc, Kiên Giang
Điện thoại: 846433,847039,848261
Ngành nghề: Gia Vị-Tẩm Ướp
Địa chỉ: 7A quốc lộ 80, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành , tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: +84 (77) 625130
Ngành nghề: Gia Vị-Tẩm Ướp
Địa chỉ: Khu Phố 4, TT. Dương Đông, H. Phú Quốc, Kiên Giang
Điện thoại: 846017
Ngành nghề: Gia Vị-Tẩm Ướp
Địa chỉ: 25 Phan Đăng Lưu, P. An Hòa, TX. Rạch Giá, Kiên Giang
Điện thoại: 864403
Ngành nghề: Gia Vị-Tẩm Ướp
Địa chỉ: 222 Khu Phố 1, X. Dương Đông, H. Phú Quốc, Kiên Giang
Điện thoại: 846458
Ngành nghề: Gia Vị-Tẩm Ướp
Địa chỉ: Khu Phố 3, X. Dương Đông, H. Phú Quốc, Kiên Giang
Điện thoại: 846118
Ngành nghề: Gia Vị-Tẩm Ướp
Địa chỉ: Khu Phố 3, X. Dương Đông, H. Phú Quốc, Kiên Giang
Điện thoại: 846118

Sản phẩm khuyến mại, giảm giá